Traumatherapie

Traumatherapie


Een opgeruimd verleden als basis voor een gelukkig leven vol vertrouwen


Als coach is mijn voornaamste focus altijd het heden en de toekomst van mijn cliënten. We leven immers nu, en niet in het verleden.

Maar het spreekt natuurlijk voor zich dat ons verleden wel een impact heeft op hoe wij vandaag in het leven staan. Hoe we denken over onszelf en anderen, en hoe we handelen.

Als we moeilijkheden ondervinden om onszelf graag te zien, en vanuit mildheid naar onszelf kijken, dan is dit erg vaak omdat we het in verleden niet de nodige basis gekregen hebben om een gezond en aangepast zelfbeeld te ontwikkelen.


Elke baby wordt geboren met een gevoel van zelfwaarde en een gezonde dosis onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf. Als we deze onvoorwaardelijke liefde echter niet consequent en duurzaam weerspiegeld zien via onze ouders (door moeilijke omstandigheden, doordat ze zelf niet in staat zijn om zichzelf graag te zien,...), dan beginnen we te twijfelen aan onze waarde en gaan we automatisch harder en strenger worden voor onszelf. We ontwikkelen allerhande copingsmechanismen zoals perfectionisme, presteerdrang, controledrang,... om toch maar te proberen onze zelfwaarde te verhogen en zo aan de nodige liefde te komen. Of we ontwikkelen ontwijkend gedrag om zoveel mogelijk aan deze heftige emoties te ontsnappen. 

De basis van onze saboterende patronen in het heden is terug te vinden in moeilijke of zelfs traumatische ervaringen in het verleden.


Complete your past  Design your future

Trauma's kan je helen


Maar het verleden is toch voorbij? We kunnen er niets meer aan veranderen, wat heeft het dan voor zin om stil bij te blijven staan?


Deze reactie hoor ik wel vaker. En het klopt inderdaad dat we het verleden niet meer kunnen veranderen.

Maar het klopt niet helemaal dat het verleden voorbij is.

In ons brein blijft immers onverwerkte informatie zitten als gevolg van de moeilijke of traumatische ervaringen. Telkens deze info getriggerd wordt, denkt je brein dat dezelfde gevaarlijke situatie zich voordoet waardoor het hele overlevingssysteem opnieuw in gang schiet. Ook al is de situatie nu helemaal anders.


Hierdoor komen we in vicieuze cirkels terecht waardoor we telkens weer keuzes maken of dingen doen waarvan we weten dat ze ons eigenlijk geen goed doen. Alsof er iets sterker is dan onszelf, en we er geen controle over hebben. Waardoor we het onderling gevoel dat er iets grondig mis is met ons blijven voeden en ons onderliggende zelfbeeld met het bijhorende zelfvertrouwen blijven ondermijnen.


Traumatherapie kan je helpen om deze destructieve vicieuze cirkels te doorbreken. Door middel van traumatherapie krijg je immers de kans om die onverwerkte trauma's te gaan verwerken en je systeem te laten helen, zodat er heel wat ruimte vrijkomt voor bewuste keuzes in gedrag en gedahten die wél bijdragen aan jouw geluk.

.

Hoe ik je daarbij help


Traumaverwerking is niet zozeer een rationeel proces dan wel een lichamelijk proces. Het komt er op neer dat je je systeem (de combinatie van je lichaam en je geest) gaat aanleren dat het nu wél veilig is. Hierdoor komt er ruimte om je brein als het ware te gaan herprogrammeren door nieuwe verbindingen te creëren rond gedrag en gedachten die wél bijdragen tot jouw geluk.


Ik maak hierbij onder andere gebruik van EMDR (meer info over wat EMDR precies inhoudt vind je via deze link). EMDR heeft mij geholpen bij de verwerking van mijn eigen trauma's, waardoor ik ondervonden heb wat de rijke mogelijkheden zijn van deze manier van werken. Dit vul ik aan met verschillende andere technieken en vaardigheden, zoals visualisatietechnieken en innerlijk-kind werk, die ik doorheen de jaren heb aangeleerd en geoptimaliseerd. Ik gebruik enkel methodieken waarvan ik weet dat ze jouw natuurlijke vermogen om te helen ondersteunen en stimuleren, aangezien dit volgens mij de enige garantie is op een duurzaam resultaat.


Naast het inzetten van de meest geschikte techniek of methodiek op het juiste moment, is mijn allerbelangrijkste focus tijdens traumatherapie het creëren van een veilige context waarin jij op jouw tempo je stappen kan zetten. Jij blijft dan ook op elk moment van onze samenwerking aan het stuur zitten, en samen gaan we stap voor stap, zonder te forceren, op weg naar verwerking en heling.

"Kim haar manier van werken is steeds verrassend, leerrijk, inlichtend. Ik voel me veilig bij haar en

daardoor kan ik in onze sessies de confrontatie aangaan en dingen verwerken die me uiteindelijk

zullen helpen nog meer te groeien als persoon."


Inge


PRAKTISCH

  • 'Losse' sessies op maat van wat jij nodig hebt
  • Prijs: 80€/uur

Heb je het gevoel dat jij met een rugzakje van het verleden rondzeult?


Voel je dat je niet altijd doet wat goed is voor jou en slaag je er maar niet in dit los te laten?


Vind je het moeilijk om gezonde en duurzame relaties op te bouwen?


Vind je het moeilijk om jezelf graag te zien?


Plan dan zeker eens een vrijblijvende sessie in om uit te zoeken wat traumatherapie voor jou kan betekenen.